Inspecteur worden...

 

Om je kandidatuur in te dienen als inspectie-afgevaardigde van de VVDB, maak je bij voorkeur gebruik van het formulier dat je aantreft op deze website.
Je kan het formulier rechtstreeks invullen via onze website en we ontvangen de gegevens dan automatisch via een e-mail. Doorgaans stelt zich geen enkel probleem, maar af en toe gebeurt het dat we door het soms bizarre gedrag van sommige browsers en andere internet-toestanden een blanco mail ontvangen. Vanzelfsprekend word je daarvan verwittigd.

We bieden daarom een alternatieve mogelijkheid aan: je kan een word-document downloaden, het netjes invullen en het ons bezorgen als bijlage aan een mailtje, per fax of per post.

Vooraleer je je kandidatuur indient, is het misschien niet onverstandig enkele overwegingen te lezen die de VVDB eerder met betrekking tot deze functie formuleerde.

Vergeet alvast niet een foto te bezorgen voor je pasje. Dat hoeft niet echt een pasfoto te zijn, met wat knipwerk is veel mogelijk. Als je gebruik maakt van het formulier op de website, voeg je foto dan als afzonderlijk jpg-bestand aan het mailtje in bijlage toe.

Naar het formulier op de website

Het formulier downloaden