Wie om dieren geeft, wordt lid van de VVDB

Misschien is je tijd erg beperkt
en kan je niet actief met ons meewerken.

Weet dan dat we veel kunnen bereiken als we mogen spreken in naam van duizenden leden...

Ach nee, we mogen en zullen niet klagen,
onze familie telt immers zowat 5.000 leden...

Maar als jouw naam
nog ontbreekt in ons ledenbestand, 
dan is dat jammer,
dan is het echt de hoogste tijd om daar meteen wat aan te doen!

Enkele goede redenen om lid te worden van de VVDB

  • Je steunt ons werk financieel en dat laat ons toe onze strijd voor het dierenwelzijn efficiënter te voeren
  • Je steunt ons ook moreel: je bewijst ons dat we niet alleen staan en dat er van op een afstand een massa dierenvrienden sympathiseert met ons werk
  • Je draagt ertoe bij dat de VVDB door de overheid ernstig wordt genomen, omdat de vereniging kan spreken in naam van duizenden leden
  • Je blijft via ons tijdschrift Protego op de hoogte van het wel en wee binnen de dierenbeschermingsbeweging

Aarzel dus niet en word lid
van de Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming


Dit zijn de minimum-bijdragen:

jongeren tot 16 jaar: 5 euro
steunend lid: 10 euro
beschermend lid: 15 euro
erelid: 25 euro

Schrijf een bijdrage naar keuze over
voor onze rekening
IBAN BE55 0015 0300 0044 BIC GEBABEBB
of
IBAN BE39 4326 0812 9119 BIC KREDBEBB
met vermelding
"nieuw lid"

en je ontvangt om de drie maanden ons tijdschrift Protego

Met dit formulier kan je ons nu reeds melden dat we je weldra als nieuw lid zullen mogen verwelkomen:

Naam nieuw lid
Voornaam
Straat - nummer - gemeente
E-mailadres
wil lid worden van de VVDB en schrijft  
euro over voor rekening
Om de administratie wat te ontlasten
beperken we het aantal verzendingsbeurten "lidkaarten"
zodat er enkele weken kunnen verstrijken
vooraleer je lidkaart in de brievenbus valt.
Dank voor je begrip!

BE55 0015 0300 0044 GEBABEBB
BE39 4326 0812 9119 KREDBEBB
 
 

Een tip: schenk eens een lidmaatschap van de VVDB

Bij de VVDB kun je voortaan ook een lidmaatschap als geschenk geven. Een origineel (aanvullend) cadeautje op een verjaardag, met kerst, met nieuwjaar... Een leuke attentie waar ook de dieren van profiteren.
Hoe ga je te werk? Heel eenvoudig: je stuurt een mail of een briefje waarin je opgeeft voor wie je geschenk bedoeld is
voornaam en naam
straat en nummer
postnummer en gemeente
Je sluit een bankbiljet in (muntstukjes mag je via de post niet verzenden!) of je verwijst naar je betaling
overgeschreven bedrag
datum
gebruikt rekeningnummer
Vanzelfsprekend vermeld je je eigen naam en adres en als het even kan ook je lidnummer.
We sturen dan aan het nieuwe lid de vier meest recente nummers van ons tijdschrift Protego in geschenkverpakking en voegen er een brief aan toe waarin we jouw naam vermelden als vriendelijke schenker met eventueel jouw eigen persoonlijke boodschap.
De eigenlijke lidkaart wordt bij de eerstvolgende verzendingsbeurt verstuurd.