Onze inspectiegroep waakt over het dierenwelzijn

Onze inspectie-afgevaardigden doen hun vaak ondankbare job zo graag omdat ze geven om dieren, maar het zijn allemaal vrijwilligers die net als jij uit werken gaan en die hun vrije tijd dus niet graag aan een zinloze opdracht verspillen.
Doe dus alleen maar op hen een beroep als je er zeker van bent dat er een dier geholpen moet worden en maak geen misbruik van hun liefde voor dieren .
Houd er dus rekening mee

Ook jij vindt het vast niet prettig storend bezoek te ontvangen van vreemden. Denk dus goed na vooraleer een klacht in te dienen: een constructief gesprek kan soms wonderen doen!

Bij de VVDB bestaat er geen anonieme kliklijn. Naamloze klachten worden dan ook niet behandeld. Maar we garanderen een klager die dieren wou helpen dat zijn naam nooit wordt vernoemd.

Als je meer wil vernemen over onze visie met betrekking tot het onderzoek van klachten in het algemeen en de taak van een inspectie-afgevaardigde in het bijzonder, klik dan op één van de volgende titels:

Wie naamloos wil klikken, vindt bij ons geen gehoor!
Een "echt" inspecteur heeft een dienende taak te vervullen en staat niet te drummen om agentje te spelen
Dikdoenerij waar de dieren niet beter van worden


Om een klacht in te dienen, gebruik je best het formulier dat door de FOD Volksgezondheid werd ontworpen. We vragen je je klacht gedetailleerd te omschrijven en ons alle nuttige informatie te verstrekken die onze afgevaardigde kan helpen bij het onderzoek

Zodra we je klacht ontvangen, wordt die doorgestuurd naar één van onze afgevaardigden die in de regio woonachtig is. Zelf ontvang je van ons een kopie van die mail die de referte van je klacht vermeldt. Als we in een bepaalde streek niet vertegenwoordigd zijn, word je daarvan verwittigd, wat je toelaat eventueel andere stappen te zetten.

Nadat het onderzoek is beëindigd, ontvangen we van onze afgevaardigde zijn/haar bevindingen; je mag hem/haar steeds contacteren, als je graag weet welk resultaat er bereikt werd.

Het is onze bedoeling in alle gemeenten vertegenwoordigd te zijn 
We hebben je hulp dus broodnodig!
Misschien wil je zelf optreden als inspectie-afgevaardigde in jouw gemeente?
Dat kan!
Meer informatie hierover vind je door hier te klikken.