De raad van bestuur is momenteel samengesteld als volgt:

 

 

is stichtend voorzitter en gedelegeerd bestuurder van de VVDB  
Hij is leraar Nederlands op rust en verzorgt voor de VVDB het dagelijks bestuur 
Hij is ook verantwoordelijk uitgever van het driemaandelijks tijdschrift Protego en vertegenwoordigt de VVDB binnen de raad van bestuur  van de Nationale Raad voor Dierenbescherming
Hij is medeauteur van het boek "Mensen en andere dieren" 
016 56 97 53 0495 283 283

Facebook Linkedin

 

 

was restauranthouder en werd medebestuurder in 1979  
016 56 68 53

 

 

was reeds als jonge knaap bij de VVDB-administratie betrokken    
Hij werd medebestuurder in 1990
Hij is sinds 1997 Departementshoofd Radiologie aan het Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan in Brugge en Lector extra muros aan de K.U.Leuven
Thans is hij Hoofdgeneesheer-Directeur  
050 35 10 22

Linkedin

 

 

is vrachtwagenbestuurder en werd medebestuurder in 1999    
Het is dank zij zijn goede zorgen en die van echtgenote Josiane en dochters Sofie en Karolien dat Protego om de drie maanden netjes verpakt in je brievenbus valt 
016 56 09 94

 

 

is de zoon van onze overleden collega Victor Geens
Zijn restaurant De Kiezel is een bezoek meer dan waard
Hij werd medebestuurder in 1999  
016 50 08 24

website

 

 

 
fungeerde jarenlang samen met haar echtgenoot Victor Neegers als inspectie-afgevaardigde
Later werd ze hoofdinspectrice voor Leuven 
Ze droeg haar steentje bij tot de uitbouw van de inspectiedienst in de regio waar ze daarenboven het contact met de overheid behartigde
Zij werd medebestuurder in 2002 
016 22 00 96

blog

 

   
   

Sinds de stichting van de VVDB hebben ook de volgende personen deel uitgemaakt van de raad van bestuur:

 

 

Victor Geens (medestichter, mandaat 1975-2002) was 27 jaar lang  toezichthoudend secretaris binnen de raad van bestuur  en motor van ons dierenasiel. 
Zijn naam blijft voor altijd verbonden met de Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming. 
Zijn echtgenote Annie Beylemans heeft hem altijd gesteund,  zodat hij zijn professionele verplichtingen kon combineren met zijn grote inzet voor de VVDB.

 

 

medestichter van de VVDB
was als verzekeingsagent toezichthoudend secretaris-penningmeester binnen de raad van bestuur

hij overleed in oktober 2010

   

Verder waren er Patrick Van Casteren (medestichter, mandaat 1975-1976), dierenarts Alfons Van Diest (medestichter, mandaat 1975-1978), Mia De Vos- Van Wichelen (medestichter, mandaat 1975-1994) en dokter Maurice Bauwens (mandaat 1979-1996). Ook zij hebben elk op hun eigen manier bijgedragen tot de groei en de bloei van de vereniging.