Algemene gegevens

Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming vzw
Rechtspersoon
Bijlagen Belgisch Staatsblad: 18.09.1975, akte 7261 - 27.11.1980, akte 12510 - 14.01.1988, akte 564
Rechtbank Eerste Aanleg Leuven nummer 723
Zetel en directie
Langdorpsesteenweg 95 - B 3200 Aarschot België
Tel +32 (0)16 / 56 97 53
Fax +32 (0)16 / 57 02 06
0495 283 283 (Donald Stevens, privé)
E-mail directie@vvdb.be of directie@dierenbescherming.be
Website www.vvdb.be of www.dierenbescherming.be
Conti
IBAN BE39 4326 0812 9119 BIC KREDBEBB
IBAN BE62 2300 4023 9761
IBAN BE55 0015 0300 0044 BIC GEBABEBB
BTW
415.327.175
Hoofdasiel Animalibus en dierenophaaldienst
ERKENNINGSNUMMER HK 30210693
Pension Animalibus voor honden en katten
ERKENNINGSNUMMER HK 40214911
Herseltsesteenweg 247 - B 3200 Aarschot België
Tel +32 (0)16 / 56 77 07
Permanente bereikbaarheid hoofdasiel: 0495 282 282

Let op:
het rekeningnummer 330-0592353-28 is niet meer in gebruik sinds 01/02/07