Formulier klacht

Vul eerst en vooral jouw gegevens in:
(anonieme klachten worden door de VVDB niet behandeld)


Naam:
Voornaam:
Straat
Nummer
Postcode
Gemeente
Telefoon / GSM
Fax
E-mail
   

Tegen wie (bedrijf, handelszaak, particulier...) is je klacht gericht?

Naam:
Voornaam:
Straat
Nummer
Postcode
Gemeente
Telefoon / GSM
Website
Aanvullende info
   

Stip hieronder aan wat volgens jou van toepassing is:opmerking

 geen mogelijkheid om te schuilen, onaangepaste afsluiting...


opmerking


Geef duidelijk aan welke problemen zich volgens u voordoen. Neem indien mogelijk digitale foto’s en stuur die mee met dit klachtenformulier.