Centraal staat ons dierenasiel Animalibus

Een zeer belangrijke opdracht van een organisatie voor dierenbescherming ligt naar we menen binnen het dierenasiel. Het werk is er hard en ondankbaar, maar die voortdurende inzet is echt onontbeerlijk om noodlijdende dieren te helpen. Ons dierenasiel Animalibus bevindt zich in Aarschot, aan de Herseltsesteenweg 247, op een uitgestrekt terrein naast het stedelijk kerkhof. De dieren beschikken er over een zo groot mogelijke vrijheid

Je kan er dagelijks terecht van 15 tot 18.30 uur (weekend: tot 18 uur) of op een ander tijdstip na afspraak met onze medewerk(st)ers. Je kan bellen met het asiel via 016 56 77 07 of 0495 282 282 (buiten de openingsuren). Naast honden en katten vind je er tal van andere dieren: kippen, eenden, ganzen, geiten, schapen, pony's, noem maar op...die verzorgd en verwend worden door een ploeg van een twintigtal vrijwilligers

Meer info met betrekking tot het dierenasiel lees je op de volgende pagina's:

 

Andere belangrijke activiteiten

In een groot aantal gemeenten zijn we vertegenwoordigd door dierenvrienden die als inspectie-afgevaardigden toezicht houden op het welzijn der dieren
Zij treden op als je van oordeel bent dat er een dier dient geholpen te worden.
Lees meer

Als organisatie voor dierenwelzijn kunnen we zoveel doen voor de dieren.
Sommige worden op andere pagina's nader besproken, andere lijken ons misschien zo vanzelfsprekend dat we er niet eens aan denken ze te vermelden...
Lees meer

Het brede publiek informeren en sensibiliseren vinden we een heel belangrijke opdracht en dat doen we dan ook.
Zo besteden we al jarenlang heel veel aandacht aan de zwerfkatten en de problemen die daardoor ontstaan. En daar blijft het niet bij...
Lees meer

 

Wist je...

dat ook jij je medewerking kan verlenen aan al onze activiteiten ?
Dat we je heel graag welkom heten binnen de groep ?
dat we je dus eigenlijk in ons midden verwachten ?

Lees hier alles over

Campagnes

De VVDB voert regelmatig campagnes die het dierenwelzijn vergroten of verleent medewerking aan zulke initiatieven. Heel belangrijk blijft o.a. onze strijd tegen het misbruik van kermispony's.

Geef je om dieren, werk dan mee aan het welslagen van onze campagnes!