Beste dierenvrienden,

Zoals jullie wellicht weten, hebben we eind 2017 één van onze belangrijkste activiteiten opgeschort: de dierenopvang in ons dierenasiel Animalibus in Aarschot.

We hebben daarover reeds info verstrekt in Protego, het driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming en via dat kanaal kan je de evolutie opvolgen van het dossier.

Het blijft uiteraard onze voorkeur genieten vergelijkbare activiteiten te hervatten op ons terrein in Aarschot, al dan niet met een partner uit de dierenwelzijnsbeweging. Suggesties kan je steeds richten aan ons adres: Langdorpsesteenweg 95 in 3200 Aarschot of je kan mailen aan directie@vvdb.be; we zullen elk voorstel graag met de grootste aandacht onderzoeken. We sluiten overigens niet uit dat we ons terrein voor nog meer diervriendelijke activiteiten gebuiken; zo denken we aan de aanleg van een bijenweide, het openen van een "voedselbank" voor dieren van wie de baasjes in geldnood verkeren, e.a. Ook voor zulke initiatieven kan je ons desgewenst contacteren.

Als een heropstart van dierenopvang in Aarschot niet haalbaar zou zijn, sluiten we niet uit dat we dit dienstbetoon verplaatsen naar een andere Vlaamse gemeente. We houden je vanzelfsprekend op de hoogte.

Ondertussen trachten we in samenwerking met onze vele afgevaardigden wat meer aandacht te besteden aan onze andere activiteiten: nuttig adviseren en waar nodig kordaat optreden wanneer ons klachten bereiken, overheden sensibiliseren voor een diervriendelijker beleid, constructief bijdragen via Protego, e.a.

Zoals je merkt, is onze website momenteel niet bereikbaar. We doen ons best om dat zo snel mogelijk te verhelpen, maar we willen ze eerst en vooral wat bijwerken, opdat ze beter zou aansluiten bij de huidige situatie.

We dank je alvast voor je begrip.